Lage ringer i MapSource PDF Skriv ut E-post
Skrevet av GorgonVaktmester   
søndag 20. november 2011 00:49

Når man planlegger å legge ut en cache er det greit å unngå å legge cachen mindre enn 161 meter unna en annen cache. (Da blir den rett og slett ikke godkjent...) Et godt hjelpemiddel i så måte er å bruke sirkler i MapSource.

Denne artikkelen bruker et tenkt eksempel til å vise hvordan man kan lage ringer i MapSource for å finne ut om en potensiell cache er mulig eller ikke.

Dette kartutsnittet er fra området "Rustankollen" i Østmarka i Skien. I dette området ligger det i skrivende stund 5 cacher. I eksempelet tenker vi oss at vi har lyst til å legge ut ytterligere to cacher i hvert sitt stikryss. (Merket "NY CACHE 1" og "NY CACHE 2".)

Det første vi må gjøre, er da å markere alle veipunktene vi vil ha ring rundt. Det kan vi enten gjøre ved å markere dem i listen til venstre i MapSource-skjermbildet, eller bruke "Selection tool" direkte i kartet. Så høyreklikker vi på en av de markerte veipunktene. Da skal det se ut omtrent som på skjermbildet under:

Vi skal da få opp en dialogboks merket "Waypoint Properties". Siden vi har valgt mer enn ett veipunkt er det en del av valgene som er "grået ut" fordi de kun kan brukes på et og et veipunkt. Det vi skal gjøre er å fjerne haken for "Unknown" for valget "Proximity". I steden skal vi sette inn verdien 0.161 i feltet for sirkelens radius:

Når vi så trykker "OK" i denne dialogboksen, vil alle cachene vi markerte få en rød ring rundt seg:

I eksempelet vårt ser vi nå at "NY CACHE 1" ligger i trygg avstand fra nærmeste cache, mens "NY CACHE 2" blir liggende innenfor den ene av sirklene og er derfor umulig å få lagt ut der.

LYKKE TIL!