Historisk vedtak! PDF Skriv ut E-post
Skrevet av GorgonVaktmester   
torsdag 14. februar 2013 00:00
På årsmøtet 13.02.13 ble det fattet et historisk vedtak! Nedslagsfeltet for Grenlandsmafiaen/Geocaching i Grenland er utvidet fra en "hjemmelaget" definisjon av Grenland til nå å omfatte hele Telemark!


(Klikk på bildet for større versjon...)


Fra oppstarten av det uformelle nettverket som Grenlandsmafiaen var i starten har man måttet være bosatt i Grenland, og da vår egen definisjon som har vært Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan, Kragerø, Holla og Drangedal (markert med blått på kartet over) for å kunne være medlem. Den definisjonen ble også lagt til grunn da man i 2009 etablerte "Geocaching i Grenland".

På årsmøtet i 2012 fremmet "Jarun" et forslag om å endre kravet om hvor man må være bosatt fra vår Grenlandsdefinisjon. Han antydet også at det på sikt kunne bli snakk om en navneendring selv om det ikke lå inne i hans forslag. Voteringen vite at det var et ganske stort flertall for en slik endring, men ikke stort nok. Med vedtektenes krav om 3/4 flertall av de avgitte stemmene manglet det kun 2 stemmer for å få vedtatt denne endringen.

Til årsmøtet i 2013 valgte styret å fremme denne saken på nytt, men denne gangen var man klarere på at det KUN var snakk om å endre nedslagsfeltet og ikke noen av navnene. Det var et historisk stort fremmøte på dette årsmøte, og av 33 stemmeberettigede var det kun 2 som stemte i mot utvidelsen noe som var 7 stemmer for lite til å felle forslaget.

"Nå er Telemark samleet til et Geocachingrike" var kommentaren fra "Broast" i Bø da hun fikk vite om vedtaket pr. SMS umiddelbart etter at vedtaket var fattet. (Broast har tidligere utfordret definisjonen av Grenland ved å vise til gamle kart som viser at deler av det som i dag er Sauherad og Bø tidligere har vært en del av Grenland.)