X-maf Adventskrans 2017 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av GorgonVaktmester   


For et par uker siden ble spurt i Facbookgruppa vår om det kom til å bli adventskrans i år også, og til alle som kommenterte og "liket" det innegget kan vi glede dere med å si at det blir det! Og det er vel ingen overraskelse at opplegget i all hovedsak vil bli som de siste årene.I fjor innførte vi en ordning med å samle cachene en del mer enn vi har gjort tidligere år, og vi begrenset området for hvor cachene kan legges ut til å være det samme som den opprinnelige avgrensningen for Grenandsmafiaen. Dvs. kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan, Kragerø, Drangedal og den delen av Nome som tidligere het Holla. Tilbakemeldingene vi fikk på medlemsmøtet etter årsmøtet og direkte til oss i styret er at dette var en vellykket ordning som vi derfor viderefører også i år. Det innebærer at de som ønsker å legge ut cacher i årets adventskrans må angi hvor de har tenkt å legge ut cachen(e) sin(e). Det er ikke nødvendig med nøyaktige koordinater, en avgivelse av bydel/område er ønskelig. I fjor gikk det tilfeldigvis opp slik at det ble fordelt etter kommune grensene, men det er slett ikke sikkert at det blir sånn i år. Om mulig ønsker vi imidlertid å sette av en søndag til cacher i Kragerø/Vest-Bamble. En konsekvens av dette er at man ikke kan velge fritt i søndager, men det er mulig å komme med ønsker så får vi se hvordan vi kan klare å få det til å passe med ønskene til flest mulig.

Et annet punkt som kom opp i etterkant av fjorårets adventskrans var om vi skal tillate mysteries og om vi bør sette krav til cachenes D/T rating. Vi har diskutert dette en del innad i styret og har kommet frem til at vi ikke vil legge noen absolutte begrensninger. Vi henstiller heller til at om man skal ha mysteries så ikke gjør dem for vanskelige eller for spesielle (kun for de med en helt spesiell kunnskap), og tilsvarende når det gjelder terreng: Ikke gjør det veldig vasnkelig eller at man er avhengig av et helt spesielt redskap som ikke er en del av en normalt utrustet cachesekk. Dette skal være en hyggelig aktivitet for flest mulig i adventstiden...

En siste nyhet er at vi i år vil ha en premiering av "beste utlegg". Detaljer for hvordan dette i praksis skal kåres vil vi komme tilbake til når konkurransen starter, men det som er sikkert er at kåringen i all hovedsak skal gjøres av de som har funnet cachene.

Regler for cachene

I tillegg til det som er nevnt over gjelder følgende regler (som vi har hatt noen år):

Det er ikke noe krav til at cachen må ha et "juletema".
Det er ingen regler for cachestørrelse! Men vi er mer glade i Large, Regular og Small enn i Microer. (Og vi unngår helst nanoer...)
Cachen må være vintersikker, for det er jo ikke godt å si når snøen måtte finne på å komme.
Cachen skal være tilgjengelig for alle Geocachere. Dvs. at i konkurranseperioden kan den ikke settes som "Premium only". Hva cacheeierne gjør etter at konkurranseprioden er over er opp til dem selv.
Cachens navn skal i konkurranseperioden starte med "X-maf 2017". Etter at konkurransen er over fjernes dette prefikset.

I tillegg viser vi også til den informasjonen de norske reviewerne har lagt ut om hvordan de ønsker at årets adventscacher håndteres.
Klikk her for å se informasjonen fra reviewerne.

Adventskranslotteri

Det blir et lotteri i år også. Og reglene for loddkonkurransen har i grunnen "satt seg" nå, så det vil ikke bli noen endringer der. Detaljene presenteres i forkant av at adventskransen starter.
Lotteriet er som vanlig å betrakte som en medlemsfordel. Det betyr at det kun er medlemmer av Grenlandsmafiaen som får lodd og kan delta i lotteriet. Men alle geocachere kan selvsagt være med å finne cachene!

Til slutt oppfordrer vi alle til å ha med logoen for adventskransen i cachebeskrivelsen, men dette er likevel ikke noe krav. Bruk følgende link i beskrivelsen for å vise logoen: https://img.geocaching.com/cache/large/0993efcb-883f-4f1a-8a33-a32fd660e16e.pngPåmelding

Hvis du kan tenke deg å legge ut en eller flere cacher i årets adventskrans, send en epost til admin[ætt]grenlandsmafiaen.no Skriv hvor mange cacher du ønsker å bidra med, hvor du har tenkt å legge dem ut (bydel/område) og hva slags type du vil legge ut (vanlig, mystery, multi etc). Ønsk gjerne hvilke(n) søndag(er) du ønsker å legge ut. Målet er at kransen skal bestå av 24 cacher med like mange hver søndag som er relativt samlet geografisk. Vær derfor forberedt på at du ikke kan få oppfylt alle ønskene om søndager, men vi tar hensyn til ønskene så langt det er mulig. Skulle vi faktisk få mer enn 24 cacher påmeldt vil vi redusere slik at antallet blir 24. En slik reduksjon gjøres ved at de som melder på flest cacher får redusert antallet.

Dagene som skal fylles (m. frist for innsendelse til reviewer)er disse:
Søndag Dato Innsendelsefrist
1 søndag 03.12.2017 19.11.2017
2. søndag 10.12.2017 26.11.2017
3. søndag 17.12.2017 03.12.2017
4. lørdag 23.12.2017 09.12.2017
Fristen for å melde seg på er 1. november.

Sist oppdatert torsdag 02. november 2017 23:17