X-maf Adventskrans 2018 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av GorgonVaktmester   


Oktober er her, og da er det på tide å sparke i gang forberedelsene til årets adventskrans. Opplegget blir i all hovedsak som de siste årene.De siste par årene har vi samlet cachene en del mer enn vi gjorde de tidligere årene. Det har vært såpass godt mottat at vi fortsetter med det. Det betyr at området for hvor cachene kan legges ut er begrenset til å være det samme som den opprinnelige avgrensningen for Grenandsmafiaen. Dvs. kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan, Kragerø, Drangedal og den delen av Nome som tidligere het Holla. En naturlig konsekvens av dette er at de som ønsker å legge ut cacher i årets adventskrans må angi hvor de har tenkt å legge ut cachen(e) sin(e). Det er ikke nødvendig med nøyaktige koordinater, men en avgivelse av bydel/område er ønskelig. Om mulig ønsker vi å sette av en søndag til cacher i Kragerø/Vest-Bamble, en i Siljan/Skien Nord og de to siste i Sentrale deler av Sien/Porsgrunn. En konsekvens av dette er at man ikke kan velge fritt i søndager, men det er mulig å komme med ønsker så får vi se hvordan vi kan klare å få det til å passe med ønskene til flest mulig.

Et stadig tilbakevendende punkt er om vi skal tillate mysteries og om vi bør sette krav til cachenes D/T rating. Vi har diskutert dette i styret flere ganger og konklusjonen vår er at vi ikke vil legge noen absolutte begrensninger. Men vi henstiller til at om man skal ha mysteries så ikke gjør dem for vanskelige eller for spesielle (kun for de med en helt spesiell kunnskap), og tilsvarende når det gjelder terreng: Ikke gjør det veldig vanskelig eller at man er avhengig av et helt spesielt redskap som ikke er en del av en normalt utrustet cachesekk. Dette skal være en hyggelig aktivitet for flest mulig i adventstiden. I fjor falt det seg slik at den ene søndagen besto av fem mysteries og en wherigo. Dette er ikke ønskelig, så for å unngå dette må alle som skal legge ut fortelle organisator hva slags type cache de har tenkt å legge ut.

En nyhet fra i fjor er at vi kåret (og premierte) "beste utlegg". Det skjedde ved at alle kunne gå inn på medlemssidene våre på internett og stemme på de cachene de likte best. Og de som fikk flest stemmer ble premiert. Dette synes var så vellykket at det gjentar vi også i år, så slipp kreativiteten løs!!!

Regler for cachene

I tillegg til det som er nevnt over gjelder følgende regler (som vi har hatt noen år):

Det er ikke noe krav til at cachen må ha et "juletema".
Det er ingen regler for cachestørrelse! Men vi er mer glade i Large, Regular og Small enn i Microer. (Og vi unngår helst nanoer...)
Cachen må være vintersikker, for det er jo ikke godt å si når snøen måtte finne på å komme.
Cachen skal være tilgjengelig for alle Geocachere. Dvs. at i konkurranseperioden kan den ikke settes som "Premium only". Hva cacheeierne gjør etter at konkurranseprioden er over er opp til dem selv.
Cachens navn skal i konkurranseperioden starte med "X-maf 2018". Etter at konkurransen er over fjernes dette prefikset.

I tillegg viser vi også til den informasjonen de norske reviewerne har lagt ut om hvordan de ønsker at årets adventscacher håndteres.
Klikk her for å se informasjonen fra reviewerne.

Adventskranslotteri

Det blir et lotteri på eksakt samme måten som vi har hatt en del år nå. Detaljene presenteres i forkant av at adventskransen starter.
Lotteriet er som vanlig å betrakte som en medlemsfordel. Det betyr at det kun er medlemmer av Grenlandsmafiaen som får lodd og kan delta i lotteriet. Men alle geocachere kan selvsagt være med å finne cachene!

Til slutt oppfordrer vi alle til å ha med logoen for adventskransen i cachebeskrivelsen, men dette er likevel ikke noe krav. Bruk følgende link i beskrivelsen for å vise logoen: https://img.geocaching.com/cache/65e037cf-5d98-414d-8bdf-0d8d5dc217b7.jpgPåmelding

Hvis du kan tenke deg å legge ut en eller flere cacher i årets adventskrans, send en epost til x-maf[ætt]grenlandsmafiaen.no Skriv hvor mange cacher du ønsker å bidra med, hvor du har tenkt å legge dem ut (bydel/område) og hva slags type du vil legge ut (vanlig, mystery, multi etc). Ønsk gjerne hvilke(n) søndag(er) du ønsker å legge ut. Målet er at kransen skal bestå av 24 cacher med like mange hver søndag som er relativt samlet geografisk. Vær derfor forberedt på at du ikke kan få oppfylt alle ønskene om søndager, men vi tar hensyn til ønskene så langt det er mulig. Skulle vi faktisk få mer enn 24 cacher påmeldt vil vi redusere slik at antallet blir 24. En slik reduksjon gjøres ved at de som melder på flest cacher får redusert antallet.

Dagene som skal fylles (m. frist for innsendelse til reviewer) er disse:
Søndag Dato Innsendelsefrist
1 søndag 02.12.2018 18.11.2018
2. søndag 09.12.2018 25.11.2018
3. søndag 16.12.2018 02.12.2018
4. søndag 23.12.2018 09.12.2018

Fristen for å melde seg på er 1. november.Sist oppdatert mandag 08. oktober 2018 21:47