Events
Grenlandsmafiaen har etter hvert utviklet en sterk tradisjon for å avholde events.
Blant annet har vi:
  • Vårt faste Grenlandsevent (GE#)
  • Treffpunkt Grenland
  • World Wide Flash Mob event (WWFM)
  • Workshops hvor vi deler kunnskap
  • ...andre sporadiske offisielle og uoffisielle treff.
Alle eventer som er publisert på geocaching.com er naturligvis åpne for alle geocachere!